Een goed en natuurlijk hondenleven!
0

Uw winkelwagen is leeg

Totaal: €0,00

Geen producten gevonden...

Retourneren en gebruik maken van Herroepingsrecht:

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen. De termijn begint te lopen na de dag van ontvangst door de consument of een door hem aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Is dit niet mogelijk of is het product beschadigd, dan is de consument gehouden tot het betalen van een schadevergoeding i.v.m. waardevermindering van het artikel. 

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument. BoeZLife mag de terugbetaling weigeren tot de retour goederen zijn ontvangen of totdat u een bewijs overlegt waaruit blijkt dat u de goederen teruggestuurd heeft.

 RUILEN

Een artikel kan alleen binnen 14 dagen na ontvangst geruild worden.

Hoe Retourneer / Herroep of Ruil ik mijn product?

  1. Meld uw retour schriftelijk aan bij [email protected] o.v.v. uw factuurnummer, product, bankgegevens en vermeld hierbij dat u gebruik wilt maken van het herroepingsrecht.

U kunt ook ons Retour / Herroepings, Ruil formulier downloaden: Download formulier.

Dit formulier kunt u invullen en per email retourneren.

  1. Na ontvangst van uw mail of van het herroepingsformulier ontvangt u van ons een bevestiging met een retourformulier.

U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen

  1. Verpak het onbeschadigde artikel met gebruiksaanwijzing en eventuele kaartjes, samen met het retourformulier, in de originele verpakking / doos.
  2. Retourzendingen moeten voorzien zijn van een duidelijke afzender.
  3. Retourzendingen zijn voor risico van de consument. Wij adviseren u dan ook bij retourzendingen een bewijs van verzending te vragen in de vorm van een track en trace nummer zodat u bewijs heeft van het verzenden van uw retour zending. De kosten voor het terugsturen van het artikel zijn voor rekening van de consument. Deze kosten worden geschat op maximaal €7,50 voor Nederlandse klanten en maximaal €18,95 voor Belgische klanten.
  4. Ongefrankeerde pakketten, pakketten waarbij een afzender of ordernummer ontbreekt of pakketten waarin items beschadigd zijn of labels ontbreken hoeven niet in behandeling worden genomen door de ondernemer.
  5. Bij retour / herroepen ontvangt u het volledige aankoopbedrag terug, dit is inclusief verzendkosten voor de heenzending.
  6. Bij ruilen worden de verzendkosten van retournering niet vergoedt door ons. Er worden daarentegen geen nieuwe verzendkosten berekend voor het opsturen van het nieuwe product.

 

Wij slaan cookies op om de website te verbeteren. Mocht je dit willen aanpassen, kies dan 'manage cookies'. Manage cookies